Uncategorized

รถบังคับหมุน รถแข่ง

รถบังคับหมุน รถแข่ง รุ่นเล็ก 360 องศา รีโมทควบคุม ตัวรถชาร์ต USB ทนทาน ใช้นาน ของเล่นเด็ก รถบังคับหมุนตีลังกา 360 องศา เป็นรถบังคับที่สามารถผลิกหน้าและผลิกหลังได้ ตัวรถนั้น มีแสงสีเสียง รีโมทควบคุมการเคลื่อนที่ สนุกสนาน และเพลิดเพลิน วัสดุคงทน เป็นของเล่นเด็ก