รถบังคับหมุน รถแข่ง รุ่นเล็ก 360 องศา รีโมทควบคุม ตัวรถชาร์ต USB ทนทาน ใช้นาน ของเล่นเด็ก

รถบังคับหมุนตีลังกา 360 องศา เป็นรถบังคับที่สามารถผลิกหน้าและผลิกหลังได้ ตัวรถนั้น มีแสงสีเสียง

รีโมทควบคุมการเคลื่อนที่

สนุกสนาน และเพลิดเพลิน วัสดุคงทน เป็นของเล่นเด็ก

Written by
admin